top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst

 

Herleving en gezinsgodsdienst hebben een wederkerige invloed op elkaar.

Enerzijds werkt een tijd van opwekking zeer verkwikkend en versterkend uit op de gezinsgodsdienst – die bloeit dan op en draagt heerlijke vruchten.

Anderzijds kan kan in doodse tijden een herleving ontstaan, als de christelijke gezinnen hun plaats en taak door Gods genade verstaan. Dan komt er een stroom van nieuw leven in de plaatselijke kerk(en) en dat kan uitbreken in een geestelijke opwekking.

J.W. Alexander merkt hierover op: "Een kerk is reeds in een toestand van herleving wanneer al haar biddende gezinnen aldus in oprechtheid bezig zijn. Maar in de koudste tijden behoren degenen die de Heere vrezen, er een gewetenszaak van te maken om deze zaak op hun hart voor God te dragen temidden van hun gezin. Er wordt zo een onmetelijke kracht toegevoegd aan de openbare bediening van het Woord".

Een aantal van de onderstaande ze artikelen zijn opgenomen in de brochure ‘Gebed om Herleving’, nr. 5.
U kunt deze brochure "Gezinsgodsdienst" (A6-formaat) ook downloaden.

• Alexander, James W.
• Gezinsgodsdienst – Beeke, dr. Joel R.
 (download)

• Henry, Matthew
• Hiëronymus (Vroege Kerk)

• Mather, Cotton
• Payson, Edward
• Schotland, Synode 1647
• Scudder, Henry
• Wales, Associaties 1795
• Wales, 1859-Opwekking

bottom of page