top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

 

Hartelijk welkom op Revival Site Holland!


Zoals u ziet is onze site geheel vernieuwd. We zijn nog niet helemaal klaar, dus u zult nog diverse onvolkomenheden aantreffen. Onze excuses daarvoor. Er wordt aan gewerkt!

 

Sinds 2004 hebben we al heel wat artikelen geplaatst over Bijbelse Herleving. Ons gebed is, dat u daardoor opgewekt mag worden om met uw ganse hart de Heere te zoeken, dat Hij ook in onze dagen de Geest van genade en gebeden nog zal uitstorten. 
“Als de vijand zal komen gelijk een stroom” – en dat geschiedt in onze dagen – “zal de Geest des Heeren de banier tegen hem oprichten” (Jes. 59:19b). Wat een belofte! Laat ons daarop pleiten, voor ons en onze kinderen, alles om de verdiensten van Christus alleen! 
Moge de Heere u zegenen bij het lezen van de wonderdaden Gods in vroegere tijden, opdat er een roep uit moge gaan tot de Allerhoogste in de hemel: O Heere, doe het opnieuw, om Uws Naams wil!

Johan J. Pieterman

Copyright

Hierbij zeggen wij hartelijk dank aan alle uitgevers in binnen- en buitenland, die vriendelijk toestemming hebben gegeven tot gebruik van al dit materiaal.

En als we dan een woord van dank uitspreken, willen we zeker onze vertaalster Ruth Pieterman – www.ruthinterpres.nl – niet vergeten, die al deze jaren ontelbare uren heeft besteed om het vertaalwerk te verrichten.

We zouden het zeer waarderen als u artikelen van Revival Site Holland wilt gebruiken, en zo meehelpt deze boodschap over Herleving verder te verspreiden.
 

bottom of page