top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst / H. Scudder

Gezinsgodsdienst een dagelijkse plicht
 

“Omdat alle wettige arbeid wordt geheiligd door het Woord en door het gebed (1 Tim. 4:5) en het een deel is van uw roeping (als u hoofd bent van het gezin) om uw kinderen en knechten te leiden in de vreze Gods en hen te leren om godzalig te leven, is het uw plicht om hen op het geschiktste ogenblik in de morgen bijeen te roepen en met hen te bidden. Het zal profijtelijk zijn om daarvoor het aan de orde zijnde schriftgedeelte te lezen met gepaste eerbied. Ook moet u op geschikte ogenblikken iedere gelegenheid te baat nemen om hen te onderwijzen in de leer der godzaligheid en het Woord vaak op hun hart te binden (Deut. 6:7).”

Wandelen met God, Henry Scudder (ca. 1585-1659)
De Groot Goudriaan

bottom of page