top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Australië

 

 

Opwekkingen in Zuid-Australië (19e eeuw)

 

Talrijke plaatselijke opwekkingen kwamen in Zuid-Australië voor gedurende het midden van de negentiende eeuw. Het volgende verslag is genomen uit het dagboek van John Watsford, een Methodisten dominee die in 1862 zijn werk in Zuid-Adelaide begon.

 

“Castlereagh was een gedeelte van het gebied rond Windsor, waar we veel zegen ondervonden. De hele omgeving bleek op een bepaalde tijd bewogen te zijn door Goddelijke kracht. Er leefde daar een geachte medebroeder, wiens naam John Lees was. Hij was een groot man, ‘vol van geloof en van de Heilige Geest’. Berouwvolle zondaren kwamen in droefheid naar zijn huis, zowel van dichtbij als ver weg. En velen werden daar geboren voor de eeuwige heerlijkheid. Onder degenen die op die tijd bekeerd werden, was iemand die een groot zondaar geweest was. Hij werd heerlijk gered. Het is opmerkelijk dat gezegd moet worden, dat zijn vrouw, die veel van zijn zonden geleden had, zijn tegenstander werd. Zij rukte de Bijbel uit zijn handen en gooide deze uit het raam. Zij deed alles om hem te kwellen. Op een dag zat hij de Bijbel te lezen, maar zijn vrouw rukte deze uit zijn handen en wierp de Bijbel op de grond. Hij stond onmiddellijk op en ging naar zijn tuin. Hij was daar nog niet lang, of één van zijn kinderen kwam rennend naar hem toe en zei: ‘Moeder weent zo, kom, vader, en kijk naar haar.’ Hij ging naar binnen en hij vond zijn vrouw met de Bijbel in de hand, terwijl zij bitter weende. Zij had het boek opgepakt om het uit het raam te werpen, maar toen werden haar ogen getroffen door een zin die haar hart als een scherp zwaard raakte. De hand van God was op haar. ‘Kom mee naar John Lees’, zei haar echtgenoot. Terwijl hij onder iedere arm een kind nam, leidde hij zijn vrouw zonder sjaal of hoed, schreiend, naar John Lees. En daar kwam onder het gebed heel spoedig de vrede en zegen van God in haar ziel. Lower Hawkesbury was een ander gedeelte van het Windsor gebied waar we veel zegen ondervonden. Op een plaats met de naam ‘Green’s’, kwam onder het gebed bij het begin van de predikdienst de kracht van God zo op ons dat de mensen twee of drie uur lang niet van hun knieën op konden staan. Wat een tijd was dit! Allen schenen totaal verbroken te zijn; velen werden zalig.”

 

Opwekking, drs. W. van Vlastuin

De Banier

 

bottom of page