top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Voorbeelden

 

In de Bijbel en in de Kerkgeschidenis kunnen we vele voorbeelden vinden van zielen die een waar gebedsleven mochten kennen. 

Gebedsmannen zoals David, Elia, Jesaja, Jeremia en Paulus zijn ons tot navolging gesteld.

 

In de hier geciteerde voorbeelden uit tijden van herleving, kunnen we o.a. lezen:

"De tranen op de stoel van John Elias, en op de vloer van zijn studeerkamer, die zijn vrouw dikwijls wegwiste, bewijzen de diepten van zijn omgang met de Hemel ..."

En "van Bramwell kan gezegd worden dat hij een sleutel bezat die de hemel opende en de zegen neer liet komen. Hij wandelde en sprak met God: zijn gemeenschap van uur tot uur was met zijn Maker. Vele zijn de zegeningen, tijdelijke en geestelijke, die door zijn gebeden zijn teweeggebracht."

O, mogen zulke zegenrijke voorbeelden ons opwekken om ook zo'n gebedsomgang met de levende God te mogen hebben!

• Boston 1842

E. Payson

• W. Bramwell

• Diverse opwekkingen

• Wales 18e en 19e eeuw

 

bottom of page