top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Oproep

Nadat de Heere in Ezech. 36 heeft gesproken over de rijke zegeningen van het Nieuwe Verbond, lezen we tenslotte de gedenkwaardige woorden: “Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere Heere: Daarenboven zal Ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat Ik het hun doe” (vs. 36 en 37). Wat een oproep tot gebed!
O, hoe groot is de nood van kerk en land! Maar ook, hoe groot en heerlijk zijn de beloften Gods in het Evangelie van Christus. De Heere wil stromen uitgieten op het droge, en hoe droog en dor is heden de grond. Moge de Heere de Geest van genade en gebeden uitstorten, ook hier in Nederland (Zach. 12:10). Matthew Henry merkt bij dit vers op: “Als God grote genade voor Zijn volk op het oog heeft, dan is het eerste wat Hij doet, hen tot bidden te brengen.”
“Het is tijd om de Heere te zoeken, totdat Hij kome en over u de gerechtigheid regene” (Hos. 10:12).

Sommige van deze artikelen over Gebed zijn opgenomen in de brochure ‘Gebed om Herleving’, nr. 1. U kunt deze brochure (A6-formaat) ook downloaden.

Zie verder: 

• Amerika 1678-9

Amerika 1812

• Engeland 1864

• Wales 1733

 

bottom of page