top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Excessen

 

Door de bijzonder krachtige werkingen van Gods Geest in tijd van herleving, hebben velen vragen gekregen over verschijnselen als flauwvallen, luid wenen, dansen van blijdschap enz. Daarom heeft ook de opwekking in Nijkerk (1749) veel kritiek gekregen.

Echte excessen zijn natuurlijk niet goed te praten, maar tijdens een ware opwekking kan men ook niet verwachten dat de stilte van een begraafplaats gehandhaafd blijft.

Herbert Osborn, die zelf de Oost-Afrika opwekking van nabij heeft meegemaakt, merkt treffend op: "Misschien is het vanwege ons zeer armzalige verstaan van de ontzaglijkheid der zonde en van de heiligheid van God dat wij verrast zijn over de overweldigende gevolgen van schuld en verbaasd zijn over de bijna niet te beheersen blijdschap wanneer die schuld is weggenomen en er verzoening met Hem is."


• H.H. Osborn

• A. Nettleton 

bottom of page