top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Vruchten / Wales 1904-5

 

Vruchten van de 1904 Opwekking in Wales
 

“De sociale invloed van de opwekking werd spreekwoordelijk. De pony’s in de kolenmijnen konden de instructies van de mijnwerkers niet langer begrijpen vanwege het ontbreken van scheldwoorden en vloeken. Het meest merkwaardige gevolg van de opwekking was de geweldige afname van dronkenschap. Te Llanfair op Anglesey werden alle kroegen, op één na, gesloten. In Glamorgan daalden veroordelingen wegens dronkenschap van 10.528 in 1903 tot 5.490 in 1906. Er werd beweerd dat ‘drie maanden van de opwekking meer hadden gedaan om het land nuchter te maken dan de poging tot drankbestrijding van vele jaren lang’.
Vanuit een wijder gezichtspunt bezien, vat D.M. Phillips de gevolgen ervan op deze wijze samen: ‘Gebedsbijeenkomsten worden in de treinen gehouden, en er komen velen tot bekering. De kroegen en bierclubs zijn leeg; oude schulden worden betaald; jalousie verdwijnt; kerkelijke en familie-vetes worden geheeld; grote dronkaards, vuistvechters en dobbelaars bidden in de diensten, en geven hun getuigenis; overal in de volkrijke valleien van Glamorganshire zijn de kapellen iedere avond vol; alle denominaties hebben hun kleine verschillen laten rusten, en werken samen als één lichaam; en de enorme optochten door de straten deden de snoodste zondaars van schrik huiveren. (...) De opwekking is hét thema in alle kringen en onder alle lagen van de maatschappij; en sterke mensen worden overweldigd door de krantverslagen ervan te lezen.’ (...)
Gedurende de magere jaren van verval in de kerken, die volgden op de oorlog van 1914-18, waren het ‘de kinderen van de opwekking’ die de geestelijke gloed in het gebed en de sociëteitbijeenkomst en op de zondagsschool onderhielden. Het getrouwe overblijfsel binnen elke denominatie bestond voornamelijk uit de manschappen van degenen die in de opwekking tot bekering waren gekomen.

Gomer M. Roberts’ retorische vragen over de blijvende vrucht van de opwekking zijn zeer veelbetekenend: ‘Wie kan een verslag geven van de blijvende zegeningen van de 1904-5 opwekking? Is het mogelijk in tabellen een totale som te rangschikken van familiegeluk, vrede van het geweten, broederlijke liefde, en heilige gesprekken? Wat te zeggen van de schulden die werden betaald, en de vijanden die met elkaar werden verzoend? Wat over de dronkaards die nuchter werden, en de verloren zoons die werden hersteld? Is er een weegschaal die de zonden-last kan wegen, welke geworpen werd aan de voet van het kruis?’ De antwoorden zijn vanzelfsprekend.”

The Welsh Revival of 1904, Eifion Evans
Bryntirion Press, Wales (Evangelical Press – Darlington, Engeland, DL3 0PH)

bottom of page