top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Verootmoediging

Het gebed om herleving zal in het bijzonder gekenmerkt worden door verootmoediging. Het zijn immers onze zonden die scheiding maken en die Gods hand tegenhouden, Jes. 59:1 en 2. In 2 Kron. 7:14 lezen wij eerst: “Indien Mijn volk ... zich verootmoedigt”, en dan volgt het bidden. In onze dagen is er veel gebedsactiviteit, maar waar vinden wij zulk een verootmoediging die God van ons vraagt?
Laat ons regelmatig zulke Schriftgedeelten lezen, die ons tot vernedering en verbrokenheid kunnen brengen, zoals bv. Ps. 51, 79, 80 en 85; Ezra 9, Neh. 9, Ezech. 9 en Dan. 9; Jes. 57:15-21, Klgl. 3:22-50, Joël 2:12-32 en Zach. 12:10-14, 13:1.

 

Zie verder:

• J. Preston

T. Foxcroft

bottom of page