top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Gods heiligheid

 

Gods heiligheid 

 

In zijn ‘Persoonlijk Levensverhaal’ schrijft Jonathan Edwards: “God heeft Zich aan mij geopenbaard als een heerlijk en lieflijk Wezen, voornamelijk wegens Zijn heiligheid. De heiligheid Gods is mij altijd voorgekomen als het meest lieflijk van al Zijn eigenschappen.”

In tijden van herleving openbaart God Zijn heiligheid in ontzagwekkende majesteit en realiteit. “O Heere, Wie is als Gij, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder?” (Ex. 15). “Heilig, heilig, heilig is de Heere der heirscharen” (Jes. 6). Het gebod “Zijt heilig, want Ik ben heilig”, is dan levend en krachtig. “Heiligheid des Heeren” staat geschreven op alle delen van het dagelijks leven. Het woord van Ps. 110:3 is tot vervulling gekomen: “Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag Uwer heirkracht, in heilige sieradiën.” O Heere, schenk nogmaals zulke dagen!

• R. Heber
• Anglesey (Wales)
• B. Edwards

bottom of page