top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Azië

 

In de 19e eeuw is het zendingswerk in Azië goed op gang gekomen. Bekende zendelingen zoals William Carey (India), Adoniram Judson (Birma, tegenwoordig Myanmar) en Hudson Taylor (China) zijn bekende voorbeelden. Ook de Methodisten hebben met grote zegen gewerkt, en hun arbeid ging dikwijls gepaard met opwekkingen.

Vooral in de 20e eeuw zijn in vele landen herlevingen uitgebroken, mede door degenen die met de opwekking van Wales (1904-05) in aanraking zijn gekomen. In het bijzonder is Korea een land van herleving geworden, waar tot op heden toe massale kerken gevonden worden van duizenden leden. De bidstonden 's morgens vroeg vinden na meer dan 100 jaar nog steeds plaats!

De zendeling Jonathan Goforth heeft in Korea, China en Mantsjoerije krachtige opwekkingen mogen beleven, waarvan de vrucht nog steeds te vinden is.

 

• Korea

India

China

bottom of page