top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Vruchten

 

De heerlijke gevolgen van een ware bijbelse opwekking zijn zo geweldig, dat niet alleen de plaatselijke kerk(en), maar vaak ook de hele omgeving mede gezegend wordt.

Eertijds dronken vaders zorgen weer voor vrouw en kinderen, gevangenissen zijn bijna leeg, de psalmen en lofliederen stijgen uit bijna ieder huis hemelwaarts, de Naam des Vaders wordt geheiligd en Zijn Koninkrijk wordt uitgebreid.

Wie zou daar niet naar uitzien?!

De Heere heeft het talloze malen bewerkt, in vele landen over de ganse aarde.

En Hij is heden Dezelfde!


• Boston 1842

• Wales 1859

• Wales 1904

bottom of page