top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken Omschrijving

 

Onder een Bijbelse opwekking verstaan we een herleving van de ware en zuivere Godsdienst, waarbij de levende soevereine God op Zijn tijd en wijze Zijn volk bezoekt met een bijzondere werking van de Heilige Geest.

In dit genadewerk openbaart de Heere op ontzagwekkende wijze Zijn heilige tegenwoordigheid, met als gevolg diepe en krachtige zonde-overtuiging, radicale bekeringen en overvloedige vrucht, tot eer van Zijn heerlijke Naam.

De Bijbel spreekt van "Tijden der verkoeling (King James 'verkwikking') ... van het aangezicht des Heeren" (Hand.3:19).

 

Hier volgen nog enkele omschrijvingen:

  • "Een buitengewone beweging van de Heilige Geest, die buitengewone resultaten bewerkt"  (Richard Owen Roberts)

  • "Herleving is een uitstorting van de Geest. Het is iets dat over ons heen komt, wat met ons gebeurt. Wij zijn niet de handelende personen, we zijn ons allen maar bewust dat er iets is gebeurd" (Martyn Lloyd-Jones)

  • "Herleving is een tijd waarin God Zijn volk bezoekt, en door de kracht van Zijn Geest nieuw leven aan hen meedeelt, en door hen leven meedeelt aan zondaren die dood zijn in overtredingen en zonden" (R.A. Torrey)

  • "Herleving is eenvoudig het leven van de Heere Jezus, uitgestort in menselijke harten" (Roy Hession) 

  • "Herleving betekent Gods genadige bezoeking van Zijn volk in de inzettingen van het Evangelie en door de uitstorting van de Geest" (John Elias, één van de grootste predikers van Wales in de 18e eeuw) 

  • "Herleving is een openbaring van de tegenwoordigheid en kracht van de Heilige Geest, in een ongewone mate, waardoor verkwikking aan de gemeente wordt gebracht en heil aan de wereld. Hoewel dit een soeverein werk van God is, is het ook een werk dat geschied als antwoord op de smeekbeden van een biddend volk" (Iain H. Murray) 

  • "De beweging van de Heilige Geest die een herleving bewerkt van het Nieuw Testamentische Christendom in de gemeente van Christus en haar omgeving" (J. Edwin Orr)

  •  "Herleving is een soevereine daad van God waarin Hij op een bijzondere wijze Zijn Heilige Geest uitstort op Zijn volk, waarbij Christenen worden verlevendigd, teruggevallenen hersteld, kerken geestelijk in vuur gezet, zondaars opmerkelijk bekeerd en de maatschappij hervormd" (R.B. Jones, prediker uit Wales begin 20e eeuw)

  • "Herleving is een Goddelijke interventie in de normale loop van de geestelijke dingen. God openbaart Zich dan aan de mens in ontzagwekkende heiligheid en onweerstaanbare kracht" (Arthur Wallis)

bottom of page