top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst / Hiëronimus

Uit de vroege Kerkgeschiedenis
 

“Hiëronymus verhaalt dat men, waar hij woonde, niet in het veld kon gaan zonder de ploeger zijn halleluja’s, de maaier zijn liederen, en de wijngaardenier de Psalmen van David te horen zingen. Het was niet enkel tussen de middag of op etenstijd dat de eerste Christenen het Woord van God lazen en Zijn Naam lof zongen.

Op een vroeg uur in de ochtend verzamelde het gezin zich en werd een Schriftgedeelte uit het Oude Testament gelezen, wat gevolgd werd door een lied en een gebed, waarin de Almachtige dank opgeofferd werd dat Hij hen gedurende de stille nachtwaken bewaard had, en voor zijn goedheid dat Hij hen toestond weer bijeen te komen in gezondheid van lichaam en geest. Tegelijkertijd werd Zijn genade afgesmeekt om hen te beschermen temidden van de gevaren en verzoekingen van die dag, om hen getrouw te maken aan iedere plicht, en om hen in staat te stellen in alle opzichten te wandelen waardiglijk hun Christelijke roeping. In de avond, voordat men zich terugtrok om te rusten, verzamelde het gezin zich opnieuw; dezelfde vorm van godsdienstoefening werd waargenomen als in de ochtend, behalve dat de dienst aanzienlijk langer duurde dan de periode die men er aan het begin van de dag aan kon besteden.

Naast al deze waargenomen verrichtingen hadden zij de gewoonte te middernacht op te staan om zich bezig te houden met gebed en het zingen van psalmen, een praktijk van eerbiedwaardige ouderdom, die, zoals dr. Cave juist veronderstelt, haar oorsprong had uit de eerste tijden van de vervolging, toen zij gedwongen waren hun godsdienstige samenkomsten in de nacht te houden, daar ze het niet durfden om overdag bijeen te komen.”

Thoughts on Family Worship, James W. Alexander (1804-1859)
Soli Deo Gloria Publications

bottom of page