top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Preken

 

Als we nu de preken lezen die de Heere in opwekkingstijden zo gebruikt heeft, dan valt ons op dat ze meestal diep schriftuurlijk zijn, ernstig van toon en zeer direct in de toepassing. Vgl. de predikatie van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen 2.

Het waren niet zo zeer theologische verhandelingen, maar meer boodschappen van de levende God, een Woord van de Heere tot de mensen van die tijd.

En wat we niet lezen kunnen, maar wat de toehoorders wel duidelijk merkten: er was een krachtige zalving van de Heilige Geest, waardoor soms menigten bewogen werden als de korenhalmen in de wind.

Van bekende predikers zoals George Whitefield en Jonathan Edwards zijn er preken in het Nederlands te verkrijgen. Op deze website willen we de boodschap laten horen van minder bekende predikers, die toch in hun tijd voor duizenden tot eeuwige zegen zijn mochten.

• A. Nettleton

• E. Payson

• J. Elias

• T. Charles

bottom of page