top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Predikers

 

Vele predikers in tijden van herleving werden gekenmerkt door een bijzondere volmacht en kracht van de Heilige Geest. Het zou een onuitsprekelijke zegen zijn als ook in onze tijd zulke dienstknechten des Heeren door Gods genade verwekt zouden worden. Dat geve de Heere om Zijns grote Naams wil. Amen.

• Engeland

• W.C. Burns

• J. Elias

• R. Roberts

• J.B. Taylor

 

bottom of page