top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Persoonlijk / Liederen

 

In tijden van opwekking werd er veel gezongen. Het hart stroomde over van vreugde en dankbaarheid, en in gebeden en liederen werd de Heere geloofd en geprezen.

Vele wereldbekende liederen zijn ook in zulke tijden ontstaan. 

In Nederland is Johannes de Heer een sprekend voorbeeld daarvan. In Wales heeft hij persoonlijk de kracht van de 1904-05 Opwekking meegemaakt en in zijn hart is toen een heilig vuur ontstoken dat tot op heden nog doorbrandt in zijn bekende liedbundel.

De liederenschat uit de kerkgeschiedenis is tot grote zegen voor de vele kerken en gemeenten hier op aarde, maar ook voor het persoonlijke geloofsleven zijn deze geestelijke liederen van grote betekenis. Om in ons eigen hart opnieuw ontstoken te worden in vurige liefde en toewijding zijn vele liederen steeds weer door de Heere gebruikt.

Enkele voorbeelden laten hier volgen:

 

• O Thou that camest from above – Charles Wesley

• Doorgrond mijn hart – Edwin Orr  
• Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam 
– Mary D. James

bottom of page