top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Aanbevolen!

Om u een indruk te geven van de inhoud van deze website, willen we enkele artikelen onder uw aandacht brengen, die de moeite van het lezen zeker waard zijn.

• Oproep van Spurgeon  

De prins der predikers heeft persoonlijk de 1859 Revival meegemaakt, waardoor in het Verenigd Koninkrijk ca. 1 miljoen mensen (!) aan de verschillende kerken werden toegevoegd.

Voor degenen die zich afvragen of herleving wel nodig is, kan deze treffende boodschap van Spurgeon veel betekenen!

• Geschiedenis der Waldenzen (download)

Een samenvatting van de geschiedenis van dit zeer opmerkelijke volk, waar de Heere het licht der waarheid door de eeuwen heen heeft doen schijnen. 

• Daniel Rowland 

Hoewel in Nederland vrij onbekend, wordt Daniel Rowland uit Wales beschouwd als één van de grootste predikers uit de Kerkgeschiedenis. Als u dit artikel leest, zult u kunnen begrijpen waarom.

• Robert Roberts

Deze Welse prediker met zijn vergroeide kromme rug, had naar het lichaam geen indrukwekkende verschijning, maar naar de geest des te meer. Zijn neef Michael Roberts, zelf een machtig prediker, geeft ons een treffend getuigenis.

• Regels voor Sociëteiten

Voor degenen onder ons die zoeken naar meer gemeenschap der heiligen, heeft de geschiedenis der Sociëteiten in Engeland en Wales ons veel te leren. Enkele documenten over de Doelstellingen en Regels van deze Sociëteiten hebben we op deze website geplaatst.

Zie verder: Sociëteiten

• Edward Payson

Evenals M’Cheyne werd Payson gekenmerkt door een heilige wandel met God. Hij was predikant te Portland (USA) en leefde van 1783 - 1827. Hoe ontroerend is dit getuigenis van zijn gebedsleven!

• James Brainerd Taylor

Nog jonger overleden dan M’Cheyne, was ook hij een rijpe schoof voor de hemel. Terwijl hij nog niet klaar was met zijn studie voor predikant te New Haven (USA), mocht hij reeds voor ontelbaren tot eeuwige zegen zijn. En door zijn Memoir ‘spreekt hij nog, nadat hij gestorven is’.

 

 

bottom of page