top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Gezinsgodsdienst / E. Payson

Het huis voor de Heere geheiligd
 

Ds. Edward Payson (1783-1827) heeft vele herlevingen meegemaakt. In zijn levensbeschrijving lezen we hoe hij zijn huis bewust voor de Heere heiligde:

“(...) Alles doen ter ere Gods. Het was waarschijnlijk niet zonder betrekking hierop, dat hij zijn eigen privé-woning aan God toewijdde; of liever, dat hij, wanneer hij dit deed, sommigen van zijn buren naar binnen riep om deel te nemen aan de plechtigheden; en dit was niet zonder invloed. Hij werd, op zijn beurt, geroepen om op dergelijke gelegenheden voor hen de godsdienstoefening te leiden.”

In april 1816 schrijft Payson zelf:

“Nog een kostbaar gedeelte is dat in Zacharia: ‘Te dien dage zal op de bellen der paarden staan: De heiligheid des Heeren’, enz. Ik preekte er onlangs over, en merkte o.a. op, dat in die dag iedere handeling gedaan zal worden als de meest plechtige godsdienstige plichten nu; ieder huis en iedere plaats zal een tempel zijn; iedere dag gelijk een sabbat; en iedere maaltijd gelijk het Avondmaal des Heeren. Wij hebben sindsdien getracht deze profetie in ons huis vervuld te krijgen; en hoewel wij er maar heel ellendig in slagen, heeft toch de poging alleen al, ons een tevoren ongekend geluk gegeven. Eén ding werd grotelijks aan ons gezegend, en dat is, de gezinsgodsdienst ’s middags, zowel als ’s ochtends en ’s avonds, te houden. Het toonde ons hoe ver wij vaak van God af geraken door de dag heen, zelfs wanneer wij deze met Hem beginnen en eindigen. In sommige gezinnen zal dit onmogelijk zijn; en dan zal het doorbrengen van een half uur in de eenzaamheid ook aan het doel beantwoorden. Ik bevind dat het een bijna voortdurend wrijven en warm strijken vereist om het bloed te doen circuleren in zulke bevroren zielen als de onze; en per slot van rekening baat ook dat niets, als de Zon der Gerechtigheid niet schijnt.”

The complete works of Edward Payson – vol. I, Compiled by Rev. Asa Cummings
Sprinkle Publications

bottom of page