top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Realiteit

 

 

Oost-Afrika Revival (1935-50)

 

“Het voornaamste van wat in de opwekking helder en scherp naar voren kwam, was de werkelijkheid van een ondervinding van God Zelf, van ogenblik tot ogenblik. Het werd zeer duidelijk dat het niet louter een kwestie is van meer waarheden omtrent God te kennen, maar eerder dat de gekende waarheden werkelijk gemaakt worden door Zijn tegenwoordigheid. Het getuigenis der Afrikanen onderstreepte de bevrijding der ziel van de verblindende gevolgen der boze machten die God gaf aan degenen die in gemeenschap met Hem waren. Verzoening met God werd gezien als meer dan het aannemen van de Bijbelse waarheid, het was een bevrijding van de boze en verblindende kracht van Satan, waarvoor in de plaats kwam de bevrijdende en bekwaam makende kracht van de inwonende Heilige Geest. De Bijbel leert dat zonde van God scheidt. Die waarheid wordt in tijden van herleving dramatisch scherp gesteld. Het wordt pijnlijk helder dat de scheiding van God die de zonde teweegbrengt, een veel grotere afgrond is dan in het begin erkend wordt. Zonde laat geen gemeenschap toe tussen God en de zondaar die nog geen vergeving ontvangen heeft. Alle zonde scheidt, zelfs de schijnbaar onbeduidende. Tenzij er berouw over de zonde is en Gods vergeving ontvangen, scheidt zonde de zondaar eeuwig van God, en dat wordt gezien als die ontzaglijke Hel waarvan de Bijbel spreekt."

 

Revival – A precious heritage, dr. H.H. Osborn

bottom of page