top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Tegenwoordigheid Gods

 

Als God Zijn tegenwoordigheid openbaart temidden van Zijn volk, hoe werkelijk is dan de verbondsbelofte: “Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn”, Jer. 31:33. En dat is ook Gods uiteindelijke doel met Zijn volk: “En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn”, Openb. 21:3.

Hoe heerlijk om daar een voorsmaak van te mogen krijgen! En dat gebeurt in tijden van herleving! “Och, dat Gij de hemelen scheurdet, dat Gij nederkwaamt, dat de bergen van Uw aangezicht (Eng. vert. tegenwoordigheid) vervloten”, Jes. 64:1.

 

Hier volgen enkele voorbeelden uit opwekkingen:

 

• Amerika 1735
Amerika 1740
Amerika 1745-46
Schotland 1859
Wales 1791
Wales 1904

bottom of page