top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Tegenwoordigheid Gods / Wales 1791

 

Bala (1791)

 

Uit een brief van Thomas Charles (1755-1814), waarin hij schrijft over wat in Bala, Noord-Wales, in 1791 gebeurde:

 

“In de loop van de acht jaren dat ik in dit land heb gearbeid, heb ik herhaaldelijk gelegenheid gehad om veel te zien en ook te gevoelen van de Goddelijke tegenwoordigheid in het werk en de ordinantiën des Heeren, en van een grote zegen die de bediening van het Woord vergezelde; maar niets om het huidige werk te evenaren. (...) De komst des Heeren onder ons is met zulk een majesteit, heerlijkheid en onwederstandelijke kracht geschied, dat zelfs Zijn verklaarde vijanden zich gaarne ergens zouden willen verbergen voor de verschijning Zijner komst. (...)

Rijd voort, rijd voort! Gij Koning der Heerlijkheid, is de vurige roep van mijn ziel, dag en nacht. (...) Degenen die voorop gingen in goddeloosheid en rebellie, gaan nu voorop in het zoeken naar genade en zaligheid in het bloed des Lams. Het is een gemakkelijk en vreugdevol werk om het heerlijk Evangelie hier, in deze dagen, te prediken; want vele zijn de vurige gebeden, door het volk opgezonden voor de prediker; en zij horen het Woord voor de eeuwigheid. De Goddelijke waarheden hebben hun eigen oneindige gewicht en belang in het gemoed van het volk. Stralen van Goddelijk licht, tezamen met onwederstandelijke kracht vergezellen iedere gepredikte waarheid. Het is inderdaad vreugdevol te zien hoe het stoutmoedigste hart boog en het hardste versmolt door het vuur van Gods altaar; want het Woord komt in kracht, en in de Heilige Geest, en wordt krachtig gemaakt door God tot nederwerping der sterkten. Ik loof God voor deze dagen en zou niet hebben willen missen, wat ik nu in het land zie. (...) Dit zijn de gezegende tijdingen die ik te verhalen heb aan u, geliefde broeder, betreffende het arme Wales.”

 

Favoured with frequent Revivals, D. Geraint Jones

bottom of page