top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Tegenwoordigheid Gods / Schotland 1859

 

 

Dundee (1859-60)

 

Uit een verslag van een openlucht-dienst:

 

“Juist toen de zon weer begon te schijnen en de regen ophield, viel een buitengewone gewaarwording van de tegenwoordigheid van God op de hele vergadering. Plotseling werden de christenen vervuld met grote vreugde. Tegelijkertijd vonden velen van de ongerusten de Heere en braken uit in lofzangen. (...) De wolk van heerlijkheid bleef daar gedurende een tijd en geen zichtbare tekenen of wonderbare gaven zouden iets hebben kunnen toevoegen aan het gezegende bewustzijn en de waarlijke zekerheid van de directe tegenwoordigheid en het genadewerk van God. Tot het geheugen afneemt of de uitnemende heerlijkheid van het onbedekte aangezicht van Immanuël de herinnering van de stralendste visioenen op aarde uitwist, is het voor ons onmogelijk de ontzagwekkende nabijheid van God in die tijd te vergeten, het overweldigende gevoel van een combinatie van majesteit, liefde en heiligheid, de plechtige blijdschap en de zachte, zuivere glans van het gelaat van de Verlosser, dat de twijfel en zonde van vele zielen verjoeg."

 

Pinksteren vandaag, Iain H. Murray

De Banier

 

bottom of page