top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Tegenwoordigheid Gods / Amerika 1735

 

 

Northampton (1735)

 

“Dit werk van God ging voort en het getal van de ware heiligen vermenigvuldigde, zodat spoedig een heerlijke verandering in de stad plaatsvond. In de volgende lente en zomer van het jaar 1735 leek de stad wel vervuld van de tegenwoordigheid Gods. De stad was nimmer zo vol van liefde en vreugde, en toch zo vol van benauwdheid als toen. Er waren in bijna elk huis opmerkelijke tekenen van Gods tegenwoordigheid. Het was een tijd van vreugde in de gezinnen wegens de zaligheid die tot hen gebracht was. Ouders verheugden zich over hun kinderen als wedergeborenen, en mannen over hun vrouwen, en vrouwen over hun mannen. De gangen Gods werden gezien in Zijn heiligdom [1], Gods dag was een verlustiging [2] en Zijn woningen waren lieflijk [3]. Onze openbare bijeenkomsten waren toen heerlijk. De vergadering was levendig in Gods dienst, iedereen was ernstig betrokken bij de openbare godsdienstoefening, iedere hoorder was begerig om de woorden van de predikant in te drinken zodra zij uit zijn mond kwamen. De gemeente in het algemeen was van tijd tot tijd in tranen terwijl het Woord gepredikt werd. Sommigen wenend van smart en benauwdheid, anderen van vreugde en liefde, anderen van medelijden en bezorgdheid om de zielen van hun naasten. Onze openbare lofprijzingen waren toen grotelijks verlevendigd. God werd toen in ons psalmgezang in zekere mate gediend in de schoonheid der heiligheid [4]. Het was waarneembaar dat er bijna geen deel van de Goddelijke eredienst was waarin de godvruchtigen onder ons zulk een krachtig werkende genade hebben gehad en waarin hun harten zo verheven waren in de wegen Gods, als in het zingen van Zijn lof.”

 

A faithful Narrative of the surprising work of God, etc., Jonathan Edwards (1703-1758).

The works of Jonathan Edwards - Vol. 1 The Banner of Truth Trust

 

-------

[1] Ps. 68:25. [2] Jes. 58:13. [3] Ps. 84:2. [4] Ps. 96:9 (Eng. vert.).

 

bottom of page