top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Voorbeelden / Diverse opwekkingen

 

 

Gebed in sommige vroegere opwekkingen
 

Schets van een lezing door dr. Eryl Davies (Revival Conferentie, Evangelical Theological College of Wales, juli 2001)
 

"Opwekking is een periode van ongebruikelijke, buitengewone Goddelijke zegen en kracht in de kerk, die gelovigen en ook ongelovigen aanraakt. Dit zijn ‘bijzondere gelegenheden’. Merk op:
a) Alleen de Heere kan Zijn kerk weder levendmaken.
b) De Heere maakt Zijn kerk weer levend wanneer, hoe en zo lang als Hij wenst. God is ook in opwekking soeverein. Pas op voor conditionalisme! [dwz. voorwaarden stellen]
c) Omdat God soeverein is, zijn er vele variaties hoe opwekkingen beginnen, zich ontwikkelen, uitbreiden en voortduren.

Hoofdthema
Mijn hoofdthema in deze toespraak is, hoe opwekkingen beginnen, en in het bijzonder de verschillende wegen waarin gebed gebruikt wordt voorafgaand aan opwekking. Om dit te illustreren, geef ik als voorbeeld dertien plaatselijke/regionale opwekkingen in Wales tussen 1772-1827 plus één grotere opwekking in New York in 1857-58.

Variaties
Ofschoon niet volledig, volgen hier zes variaties waarin gebed soeverein door de Heere gebruikt is met betrekking tot opwekking:

1. Een groep mannen uit de plaatselijke kerk die een ongewone gebedsgave hadden: Congregationalistische Kerk te Groeswen, 1792
De geschiedenis van deze gemeente gaat tenminste terug tot 1669 en in 1742 werd een klein kerkgebouw opgericht. Er werd een nauwe relatie onderhouden met de Calvinistische Methodisten.
In 1743 waren er drieënzestig leden, maar de aantallen vermeerderden de volgende jaren snel. Er was hier een groep van twintig mannen die een bijzondere gebedsgave hadden. In november 1772 bericht Edmund Jones, Pontypool, dat deze mannen ‘reuzen in het gebed’ waren en in zijn huis een heerlijke gebedsbijeenkomst hielden. Zij gingen ook naar andere kerken, met krachtige gevolgen.

2. Een Goddelijk beslag op een kerk om te bidden: 1790-1794 Trelech
Op 13 maart 1790 werd Morgan Jones geordineerd als herder van de Congregationalistische Kerk: hij diende daar zesenveertig jaar. Twee dingen gebeurden al vroeg:
a) ‘Een geest van gebed kwam over de kerk’ en andere kerken in dat gebied.
b) Er was ook verdeeldheid en ‘opschudding’ in deze kerk.
Gebeden beantwoord. Van 1790-1795 werden 336 mensen in deze en de zusterkerk ontvangen of opnieuw toegelaten.

3. Kerken door leiders vermaand om te bidden: 1817-1821, 1827
a) 1817 Lleyn: Capel-y-Nant.
b) 1817 Beddgelert: 500% groei in het kerklidmaatschap 1817-1820!
c) 1827 Dolgellau, juni 1827: De driemaandelijkse Wesleyaanse Methodistenbijeenkomst spoorde leden aan om op vrijdagen rond 12 uur tijd te geven aan gebed voor opwekking. Velen gaven hieraan gehoor.

4. De Heere bezocht Zijn volk in gebedsbijeenkomsten/bid- en vastendagen
a) Clynog (Capel Uchaf), 1779: Het begon met een gebedsbijeenkomst en op de volgende zondag preekte Richard Dafydd met grote kracht.
b) Llanddeusant, 1827: Een gebedsbijeenkomst, gehouden in het huis van Dafydd Thomas, werd groteljks gezegend. Verscheidene dagen later was een preek over Joh. 3:7 uitzonderlijk krachtig. Een reeks van gebeds- en preekbijeenkomsten werd gehouden en de opwekking werd vele maanden lang steeds krachtiger. Ongeveer 280 mensen werden aan de kerk toegevoegd.
c) Ebenezer, Llangefni, 1814-1815: Zaterdagavondgebedsbijeenkomst, toen een diaken, Hugh Jones, in grote ernst en onbeschaamdheid [1] bad en met God worstelde.

5. Een afzonderlijke persoon gedrongen om te volharden in het gebed: New York 1857-58
Deze opwekking stond bekend als een antwoord op gebed. Het begon met één man, Jeremiah Calvin Lamphier, 40 jaar oud. Hij had een gebedsgave, en gaf 1 juli 1857 zijn commerciële werk op om zijn Nederlandse kerk in Fulton Street, New York, te dienen als een plaatselijke zendeling. Zag grote persoonlijke, sociale noden en bad veel. Besloot om een wekelijkse één uur durende gebedsbijeenkomst in de lunchtijd te houden (12.00-13.00), voor zakenmensen. Begon op 23 september 1857; om 12.30 ’s middags voegde de eerste persoon zich bij hem, vervolgens vijf anderen. De gezegende bijeenkomsten groeiden wekelijks. Half oktober werd het een dagelijkse gebedsbijeenkomst. De mensen voelden zich aangezet om te bidden. Een soeverein werk van God

6. Predikers zelf, in gebed worstelend met God
a) Henry Rees (1798-1856); hij worstelde met God in gebed. Predikend in Dolgellau, bijv., ondervond hij grote kracht, maar bracht de gehele voorgaande nacht door in gebed.
b) John Elias bracht veel tijd door in persoonlijk gebed. Zijn prediking over Psalm 68:2 op 16 september 1831.
c) Ebenezer Morris, predikend in Lledrod 1819 over Hebreeën 8:1-2."

-------
[1] Hier staat hetzelfde woord als in Luk. 11:8.

 

bottom of page