top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Voorbeelden / W. Bramwell

 

 

Gebedsleven van William Bramwell (1759-1818)

 

“Herhaaldelijk worstelde hij, wanneer hij in gebed was, zo krachtig met God dat de kamer op de meest buitengewone wijze vervuld scheen met de Goddelijke heerlijkheid, hetgeen sommige personen zich wel deed verbeelden dat zelfs de planken onder hen schudden. (...)

De gebedsbijeenkomsten werden over het algemeen bij de mensen thuis gehouden. (...) Op een bijeenkomst van deze aard, terwijl Bramwell zielsworstelend in gebed was, daalde een krachtige uitstorting van de Geest op het volk neer, alsof een bliksemschicht de kamer in was geschoten. Alle aanwezigen waren diep aangedaan; en op dat ogenblik ontving mevr. Parnell, die in grote benauwdheid was, een heldere openbaring van de vergevende liefde Gods. (...)

Zijn gehele houding en omgang waren zodanig dat ze er blijk van gaven dat hij voortdurend leefde in de geest van gebed en toewijding aan God. Bij sommige bijzondere gelegenheden heb ik de eer gehad om hem als gast onder mijn dak te ontvangen. Toen ben ik een getuige geweest van zijn vurige smekingen aan de troon der genade, al vroeg om vier uur ’s ochtends; en dit, is mij meegedeeld, was een geregelde praktijk bij hem, in de winter zowel als in de zomer. (...)

Van Bramwell kan gezegd worden dat hij een sleutel bezat die de hemel opende en de zegen neer liet komen. Hij wandelde en sprak met God: zijn gemeenschap van uur tot uur was met zijn Maker. Vele zijn de zegeningen, tijdelijke en geestelijke, die door zijn gebeden zijn teweeggebracht. Ik schrijf al onze grote nationale uitreddingen toe aan de verenigde smeekbeden van zulke mensen als Bramwell.”

Memoir of the Life and Ministry of Wm. Bramwell, James Sigston

 

bottom of page