top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Europa / Schotland

 

Weinig landen zijn eeuwenlang door de Heere zo begenadigd geworden als Schotland. Reeds in de Reformatie tijd werd John Knox verwekt als een onverschrokken strijder voor de Goddelijke waarheid. Zijn gebedleven is legendarisch: 'Geef mij Schotland of ik sterf!' O, mocht de Heere nog vele van zulke bidders ook heden nog schenken. Dan zou er nog hoop zijn voor vele volkeren die nu steeds dieper in de afgrond glijden.

Maar John Knox was de niet de enigste: vele dienstknechten Gods hebben de Schotse Kerkgeschiedenis gemaakt tot voorbeeld van wat Gods genade vermag te doen onder zondige mensen.

Predikers die tot heden toe hun boodschappen nog laten klinken, levensbeschrijvingen die duizenden inspireerden tot een God gewijd leven, herlevingen waardoor de hooglanden vervuld werden met lof en prijs – talloze boeken getuigen van deze wonderdaden Gods in dit noordelijk deel van Engeland.

Ook op deze site zijn daar diverse voorbeelden van te vinden.

• Assembly te Edinburgh (1596)

• Cambuslang 1742

• Kilsyth 1839

• Dundee 1839

• Lewis 1859

 

bottom of page