top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Europa / Schotland / Lewis

 

 

Opwekking in Lewis 1859-60

 

"Onder hen die in Lewis een zeer bijzondere plaats mocht innemen was John MacRae, bijgenaamd Big MacRae. (...) Toen hij in Lochs stond, hoorde hij van de grote opwekking die in Amerika plaats vond. Deze was in 1857 begonnen tijdens een gebedsdienst in de Fulton Street van New York. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan gebeurden grote wonderen en het was de begeerte van MacRae dat deze opwekking ook naar Schotland mocht overwaaien.

Dit gebeurde, zij het op kleinere schaal.

In Lewis was er echter sprake van een machtige wind. Eerst werd in Noord Ierland het geluid van deze wind gehoord, en nu kwam zij over de Ierse Zee heen. Wat smeekte MacRae voor de komst van deze heerlijke dingen die de stad Gods zo verblijden. Vanuit dit hartelijke verlangen preekte hij in zijn gemeente over de woorden uit Psalm 68: ‘Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o Heere God!’ Toen sprak hij: ‘Misschien zal de Heilige Geest op dit ogenblik de Ierse Zee oversteken. God geve dat wij Zijn kracht mogen gevoelen.’

Dit gebed werd bijna onmiddellijk verhoord. Lochs en geheel Lewis kwam in de ban van een nieuw herleven. De aantallen hoorders namen zo toe dat de kerken te klein bleken te zijn. Velen werden in het hart geraakt door een diepe overtuiging van zonden. Zij riepen om genade en de vergevende barmhartigheid die in Christus is. Veertig jonge mensen werden voor het eerst toegelaten tot het Avondmaal in Lochs. Gods kinderen werden buitengewoon verlevendigd en velen kwamen tot de vrijstad van Goddelijke genade.

Tijdens de vreugde van de opwekking bespaarde de Heere Zijn dienstknecht de roede van beproeving niet. In die tijd verloor hij zijn vrouw die van Lewis afkomstig was. Haar laatste getuigenis paste geheel in het kader van het grote werk dat God op het eiland deed. Zij stierf met de woorden van Jesaja op haar lippen: ‘Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap.’”

 

Zijn lof in de eilanden, L.J. van Valen

Uitgeverij De Sleutel

 

bottom of page