top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Predikers / Engeland

 

 

John Charles Ryle (1816-1900)
over enkele bekende predikers uit de 18e eeuw

 

“Ik ben verplicht om duidelijk te zeggen dat wij, naar mijn oordeel, onder ons noch de mannen noch de leerstellingen van de voorbijgegane dagen hebben. Wij hebben niemand die predikt met zulke eigenaardige kracht als Whitefield of Rowland. Wij hebben niemand die in zelfverloochening, eenvoudigheid van oog, naarstigheid, heilige vrijmoedigheid, en niet-wereldsgezindheid tot dezelfde hoogte komt als Grimshaw, Walker, Venn en Fletcher.

Het is een vernederende conclusie; maar ik heb reeds lang gevoeld dat het de waarheid is. Wij missen beide de mannen en de boodschap van de laatste eeuw. Is het dan een wonder als wij de gevolgen niet zien van de laatste eeuw? Geef ons gelijke mannen en een gelijke boodschap, en ik vrees niet of de Heilige Geest zou ons gelijke resultaten verlenen.
Waarin schieten de Evangelische predikanten te kort ten opzichte van hun grote voorgangers in de laatste eeuw? Laat ons deze vraag eerlijk onder ogen zien. Laat ons tot bijzonderheden komen.

Zij schieten te kort in leer. Zij zijn noch zo vol, noch zo duidelijk, noch zo vrijmoedig, noch zo zonder compromissen. Zij zijn bevreesd voor sterke stellingen. Zij staan al te vlug klaar om hun gehele onderwijs te verdedigen, te bewaken en te kwalificeren, alsof Christus’ Evangelie een kleine baby was, en niet gerust alleen kon wandelen.

Zij schieten te kort als predikers. Zij hebben noch de gloed, noch het vuur, noch het denkvermogen, noch de illustratie, noch de directheid, noch de heilige vrijmoedigheid, noch de verheven eenvoudigheid van taal die de laatste eeuw kenmerkten.

Boven alles, zij schieten te kort in leven. Zij zijn geen mannen van één zaak, afgescheiden van de wereld, onmiskenbare mannen Gods, dienstknechten van Christus waar dan ook, onverschillig voor de mening van de mens, zich er niet om bekommerend wie geërgerd is, indien ze maar de waarheid prediken, altijd zijnde in de dingen huns Vaders, zoals Grimshaw en Fletcher plachten te zijn. Zij doen de wereld niet gevoelen dat er een profeet in het midden van hen is, en dragen de tegenwoordigheid van hun Meester niet met zich om, zoals Mozes toen hij van de berg afging. Ik schrijf deze dingen met smart. Ik verlang ten volle in de schuld te delen. Maar ik geloof dat ik de waarheid spreek.”

Christian leaders of the 18th century, J.C. Ryle
The Banner of Truth Trust

 

bottom of page