top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Predikers / John Elias

John Elias

Deze John Elias is in Nederland niet zo bekend, evenals zijn landgenoot Daniel Rowland, terwijl ze toch be­horen tot de meest ontzagwekkende predikers uit de kerkge­schiedenis.  Tijdgenoten zeiden o.a.: ‘John Elias was een van de grootste, zo niet de grootste prediker die ooit in Wales optrad’, en ‘Elias was een van de grootste mannen van zijn eeuw; en als prediker denk ik dat er zijns gelijke niet geweest is sinds de grote apostel der heidenen.’
Zijn bediening werd gekenmerkt door krachtige uit­stortingen van Gods Geest, zodat vele herlevingen ontston­den en talloze zielen werden aangeraakt en ver­anderd. Soms had een enkele predikatie al een wonderbare uitwerking, zoals in Rhuddlan (1802) en Pwllheli (1831).
En vooral ook op de Associaties, waar soms tien­duizenden bijeen waren, heeft zijn bediening indrukken gemaakt die nimmermeer zijn uitgewist.
Maar niet alleen zijn prediking, ook zijn hele leven getuigde van de tegenwoordigheid Gods. Hij bracht zelf in praktijk wat hij eens iemand aanraadde: ‘In wát voor situatie, staat of omstandigheid u ook geplaatst moge zijn, laat de heerlijkheid van God uw doel zijn; het woord van God uw regel; en de liefde van God uw beginsel’. Moge dat ook bij ons praktijk worden!
Ja, moge de God van Elia(s) ook in onze dagen Zich nog Dezelfde betonen, in Zijn genade en kracht!

• Korte levensschets  Download

• Preek van Elias in Rhuddlan Download


• Het nut van het juk – Preek over Klaagliederen 3:37  
In deze preek behandelt Elias op zeer indringende wijze het nut van het juk voor jongeren.
De preek is te downloaden als
Word-bestand (A4-formaat) of als PDF-bestand (brochure, A6-formaat).

 

In de brochure uit de serie ‘Gebed om Herleving’ (nr. 6), die u hier kunt downloaden (A6-formaat), vindt u een korte levensbeschrijving van de Welse prediker John Elias, en een aantal opmerkelijke voorbeelden uit zijn krachtige bediening.

bottom of page