top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Vruchten / Boston 1842

 

Gevolgen van de opwekking in Boston (1842)
 

“De stad heeft nu vijfenveertig gemeenten, waar de fundamentele leerstukken van het Evangelie worden gepredikt. Gedurende het afgelopen jaar werden meer dan 4000 personen aan deze kerken toegevoegd. Dit is de meest uitgebreide opwekking waarvan deze stad ooit getuige is geweest, met uitzondering van 1740.

Het is één van die bijzondere tijden van barmhartigheid die God dikwijls heeft gebruikt om Zijn kerk op te bouwen. Het heeft goede mensen beter gemaakt, hun godsvrucht veredeld en al hun christelijke genaden [genadegaven] vermeerderd. In de voortgang van het werk mochten vele sabbatschenders leren om ‘de sabbatdag te gedenken, dat zij die heiligden’. Velen die de Naam des Heeren ijdel gebruikten, loven en verheffen nu Zijn heilige Naam.

Een aanzienlijk aantal verkopers van ‘gedistilleerde verdoemenis’ (om de woorden van Robert Hall te gebruiken), hebben opgehouden met erin te handelen, en hebben dienst genomen onder de banier van de drankbestrijding die hoog in de lucht wappert. Sommigen die hun buren hadden bedrogen, hebben hun zonde beleden en de schade herstelt. Grote aantallen die in de dauw van hun jeugd zijn, hebben met hun eigen handen geschreven: Ik ben des Heeren. Velen die rustten in valse godsdienstige systemen, hebben hun toevluchten der leugen verlaten, en hun hoop gebouwd op de Steen, de beproefde Steen, de uiterste Hoeksteen, Die uitverkoren en dierbaar is. In één woord, de gevolgen van deze opwekking zijn zodanig geweest dat ze God eerden en de rijkdom Zijner genade grootmaakten.”

Boston Revival 1842, Martin Moore

bottom of page