top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Prediking / Preken / Asahel Nettleton

Tijdens de 2e Great Awakening was Asahel Netlleton één van de indrukwekkendste predikers. Zijn boodschap was zo krachtig en indringend dat daardoor niet alleen tienduizenden tot bekering zijn gekomen, maar ook de "vruchten der bekering waardig" overvloedig gevonden werden. Slechts weinigen vielen terug in de wereld, wat helaas niet gezegd kan worden van vele latere z.g. "opwekkingen".

De volgende preken (downloads) geven een indruk van de machtige boodschap van deze knecht des Heeren.


• Evangelisch berouw (Hand. 17:30)
• Laat u met God verzoenen (2 Kor. 5:20)
• De grote zaligheid (Hebr. 2:3)

• Gods regering, stof tot verheuging (Ps. 97:1)

bottom of page