top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Persoonlijk / Liederen / Ch. Wesley

 

De opwekking onder de Methodisten in de 18e en 19e is één van de machtigste werkingen van Gods Geest geweest in de kerkgeschiedenis. Onder leiding van de twee broers John en Charles Wesley vond de ene na de andere herleving plaats en de beweging heeft zich over de ganse aarde verbreid.

Eén van de kenmerken was de rijke liederenschat die de Heere daarin heeft geschonken, en waarvan heden nog steeds talloze liederen gezongen worden, vertaald in vele talen. Vooral Charles Wesley was bijzonder begaafd als liedschrijver – hij schreef er ongeveer 6500, velen van uitstekende kwaliteit!

Een voorbeeld daarvan is het onderstaande lied, dat we origineel in het Engels weergeven om een indruk te geven van het geestelijke vuur dat toen was ontstoken, en van het heilige verlangen dat het ook zou mogen blijven branden tot verheerlijking van God.

Als we zo'n lied persoonlijk beleven, dan kan daardoor ons eigen geestelijke leven een totale verandering ondergaan. Dan brandt het heilige vuur ook op het altaar van mijn hart.

O thou who camest from above
the fire celestial to impart,
kindle a flame of sacred love
on the mean altar of my heart!

 

There let it for thy glory burn
with inextinguishable blaze,
and trembling to its source return
in humble prayer and fervent praise.

 

Jesus, confirm my heart's desire
to work, and speak, and think for thee;
still let me guard the holy fire,
and still stir up the gift in me.

 

Ready for all thy perfect will,
my acts of faith and love repeat;
till death thy endless mercies seal,
and make the sacrifice complete.

bottom of page