top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Persoonlijk / Liederen / E. Orr

 

Search me, O God, and know my heart today,
Try me, O Savior, know my thoughts, I pray;
See if there be some wicked way in me;
Cleanse me from every sin, and set me free.

 

I praise Thee, Lord, for cleansing me from sin;
Fulfill Thy word and make me pure within;
Fill me with fire, where once I burned with shame;
Grant my desire to magnify Thy name.

 

Lord, take my life, and make it wholly Thine;
Fill my poor heart with Thy great love divine;
Take all my will, my passion, self and pride;
I now surrender, Lord, in me abide.

 

O Holy Ghost, revival comes from Thee;
Send a revival, start the work in me;
Thy Word declares Thou wilt supply our need;
For blessings now, O Lord, I humbly plead.

Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer.

Beproef me en zie wat niet is tot Uw eer.

Is soms de weg die ’k ga niet goed voor mij;

leid m' op de eeuw’ge weg, Heer, maak mij vrij!

 

O, Heer, heb dank, ’k mag toch de Uwe zijn.

Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.

Doop mij met vuur, opdat ’k mij niet meer schaam:

’k Wil leven Heer, tot eer van Uwe Naam.

 

Zie Heer, hier ben ik; maak mij een vat voor U;

Woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu!

Verbreek mijn wil, maak m’ ook van hoogmoed vrij;

’k wil in U blijven, Heer, blijf Gij in mij.

 

O, heil'ge Geest, kom tot Uw heerschappij.

Schenk een herleving en begin bij mij.

Zegen Uw volk, maak ’t als een bruid bereid,

wachtend op Jezus’ komst in heerlijkheid.

Dr. Orr schreef deze woorden, geinspireerd door een machtige werk van de Heilige Geest tijdens de revival-conferentie in Ngaruawahia, Nieuw Zeeland (Pasen 1936).

bottom of page