top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Persoonlijk / Liederen / Mary James

 

Mary James leerde al op 10 jarige leeftijd de Heere Jezus persoonlijk kennen als haar Heere en Heiland. Toen ze 12 jaar oud was, mocht ze al ervaren wat het betekent met de Heilige Geest vervuld te worden. In haar verdere leven is ze een treffend voorbeeld geweest, hoe heilig en toegewijd een mens God kan dienen door de genade en kracht des Heeren.

Tallozen heeft ze tot de Heiland mogen brengen, voor het eerst, of bij vernieuwing, om ook werkelijk met de Heiland te leven en met Zijn Geest vervuld te zijn.

Ook verschillende van haar liederen heeft de Heere gebruikt tot rijke zegen, bijzonder ook het lied dat hier volgt. Velen hebben daardoor de volheid des Geestes ontvangen.

My body, soul, and spirit,
Jesus, I give to thee,
A consecrated off'ring,
Thine evermore to be.

 

Chorus
My all is on the Altar,
I'm waiting for the fire.
Waiting, waiting, waiting,
I'm waiting for the fire.

 

O Jesus, mighty Saviour,
I trust in thy great name,
I look for thy salvation,
Thy promise now I claim.
 

O, let the fire, descending
Just now upon my soul,
Consume my humble off'ring,
And cleanse and make me whole.
 

I'm thine, O blessed Jesus,
Washed by thy cleansing blood,
Now seal me by thy Spirit
A sacrifice to God.

 

Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam,

al wat ik heb, o Heer,

leg ik als offerande

thans op uw altaar neer!

Koor

Mijn al is op het altaar,

'k ben wachtend op het vuur.

Heiland, Jezus, hoor mij,

en doop mij in dit uur

O Jezus, sterke Heiland,

'k vertrouw op uwe kracht,

en steun op uw belofte,

waar ik uw heil verwacht!

Laat 't vuur nu nederdalen,

verterend in deez' stond,

mijn needrige offerande,

bezeeg'lend' mijn verbond.

'k Ben de Uwe, dierb're Jezus,

gereinigd door uw bloed!

O, leid door uwe Geest mij,

bewaar mij rein en goed!

bottom of page