top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Gods heiligheid / Anglesey (Wales)

 

Openbaring van Gods heiligheid 

“Het is moeilijk dit opmerkelijke kenmerk van de Opwekking te overdrijven of te overwaarderen. De schrijver zal nimmer één uitzonderlijke ondervinding hiervan vergeten, een besef van een atmosfeer, geladen met de kracht van Gods tegenwoordigheid, die tot werkelijkheid werd. Hij leidde bijeenkomsten in Amlwch op Anglesey, in de eerste maanden van 1905.

De opwekking had toen zelfs dat meest noordelijke punt in Wales bereikt, en de bijeenkomsten waren het hoogtepunt van verscheidene weken werk op dat eiland, ‘de Moeder van Wales’ genoemd. De ‘capel mawr’ (grote kapel) was overvol. De gedachtenis aan die bijeenkomst is, zelfs na meer dan een kwart eeuw, nog bijna overweldigend. Het was verreweg de meest indrukwekkende bijeenkomst die de schrijver ooit heeft meegemaakt.

Het thema van de boodschap was Jesaja, hoofdstuk zes. Het licht van Gods heiligheid werd gericht op de harten en levens van de aanwezigen. Overtuiging van zonde en van haar verschrikkelijke verdienste, was zo verpletterend dat een gevoel van bijna wanhoop over alle harten kwam. Zulk een smartelijke zaak was de zonde; zo overvloedig en onvermijdelijk verdiende ze het gestrengste oordeel van God, dat harten zich afvroegen: Zou God kunnen vergeven? Zou God kunnen reinigen?

Toen kwam het woord over het altaar, de tang en de gloeiende kool die de, als zodanig erkende, onreine lippen aanroerde, en de genadige en volkomen wegneming van hun onreinheid. Na alles was er toch hoop! God vergaf, en Hij kon de slechtste reinigen. (...) Als één man, eerst met een zucht van verlichting, en toen met een gejubel van blijdschap, sprong de gehele menigte van toehoorders overeind. Het gezicht had hen volkomen overweldigd en, wij schamen ons niet het te zeggen, voor een ogenblik waren ze buiten zichzelf van hemelse blijdschap.

De spreker heeft nimmer iets dergelijks meegemaakt, waar dan ook. De gehele plaats was op dat ogenblik zó ontzaglijk door de heerlijkheid van God – wij gebruiken het woord ‘ontzaglijk’ weloverwogen; de heilige tegenwoordigheid van God werd zó geopenbaard dat de spreker zelf overweldigd was; de preekstoel waar hij stond was zó vervuld met het licht van God, dat hij zich moest terugtrekken! Nu, laat ons het daar bij laten. Woorden kunnen niet anders dan zulk een ondervinding bespotten.”

Rent Heavens, R.B. Jones (1869-1933)

bottom of page