top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Gods heiligheid / R. Heber

 

Heilig, heilig, heilig! 

 

Heilig, heilig, heilig!
Heere God almachtig,
vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd.
Heilig, heilig, heilig,
liefdevol en machtig,
drieënig God, Die één in Wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig!
Al de heil’gen knielen,
neigend hunne kroon voor de Koning van ’t heelal;
ook de heil’ge eng’len
vallen voor Hem neder,
Die was en is en eeuwig wezen zal.

Heilig, heilig, heilig!
Wonend in ’t duister,
schouwt U geen zondaar in ’t heilig aangezicht;
Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen vol luister,
hoog staat Uw troon in ’t ontoegank’lijk licht.

Heilig, heilig, heilig!
Heere God almachtig,
heel de schepping prijst U in aard’ en hemel wijd.
Gij alleen zijt heilig,
liefdevol en machtig,
drieënig God, Die één in wezen zijt.


Naar het Engels, Holy, holy, holy, Lord God Almighty.
Reginald Heber (1783-1826)

bottom of page