top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uitwerkingen / Excessen / H.H. Osborn

Fysieke verschijnselen
 

“Het is in tijden van opwekking de algemene en typische ondervinding dat mannen en vrouwen, ja, ook jongens en meisjes, een geweldig besef van schuld ondervinden, wanneer zij verstaan wat zij door hun zonde hebben bedreven tegen God Die volkomen heilig is en hen nochtans liefheeft. Zij hebben zichzelf van Hem gescheiden en zij zien het gevaar onder ogen dat deze scheiding eeuwig zal zijn. De uitwerking van dit besef van schuld is verpletterend voor de geest, verlammend voor het gemoed en veroorzaakt, bij tijden, krampen in het lichaam. Misschien is het vanwege ons zeer armzalige verstaan van de ontzaglijkheid der zonde en van de heiligheid van God dat wij verrast zijn over de overweldigende gevolgen van schuld en verbaasd zijn over de bijna niet te beheersen blijdschap wanneer die schuld is weggenomen en er verzoening met Hem is. (...)
In Europa hield een welbekende en gerespecteerde Christelijke historicus, dr. Merle d’Aubigné, bij de opening van de Theologische School van Genève in Zwitserland, op de 3e oktober 1859, een toespraak waarin hij meedeelde:
‘ (...) Ik was onlangs in een belangrijke stad op het Europese vasteland aanwezig op een bijeenkomst waar verscheidene geleerde doktors, alsmede evenveel innige Christenen, verzameld waren. Ik stelde hun de voornaamste kenmerken van de Opwekking in Ierland [1] voor. Eén van hen, een man met grote ervaring, zei: “De invloed van het gemoed op het lichaam is een tastbare waarheid die door iedereen erkend behoort te worden. Ik kan een voorbeeld geven om het te bewijzen. Omtrent veertig jaar geleden was ik een jonge man van vijfentwintig jaar oud, vol kracht en energie. Ik was omtrent zestien jaar door de zee van mijn vader gescheiden geweest, maar had reden te hopen dat hij spoedig zou komen om mij te zien, of dat ik hem zou kunnen gaan bezoeken. Op een dag trad de dienstknecht mijn kamer binnen, zeggend: ‘Uw vader is er.’ De op mijn gemoed teweeggebrachte aandoening had zulk een uitwerking op mijn lichaam dat ik krachteloos op de grond viel.” Ach, indien die blijde aankondiging: “Uw vader is er”, zulk een indruk kon maken, wat zou niet teweeggebracht kunnen worden op een pas ontwaakte consciëntie door de dubbele tijdingen: “De zonde is in uw hart – gij zijt verloren!” en dan: “Zie, uw Zaligmaker – gij zijt behouden!” (...) De lichamelijke aandoeningen bewijzen slechts één ding – het bestaan in de ziel van diepe en krachtige gevoelens.’ (...)
De belangrijke vraag die gesteld moet worden over al zulke fysieke en emotionele verschijnselen is: Wat is hun bron? Indien ze veroorzaakt worden door een waarachtige overtuiging van zonde, teweeggebracht door de werking van de Heilige Geest, dan is het geneesmiddel een waarachtig berouw en geloof in de verzoenende kracht van het Kruis van Christus. Indien ze teweeggebracht worden door emotionele stimulansen, zoals sensationele prediking, prikkelende getuigenissen of emotioneel opwekkende bijeenkomsten of andere omstandigheden, dan moet dit erkend worden en de emotie of hysterie moet eerst gelegenheid krijgen om ‘af te koelen’, voordat men kan aanmoedigen om de werkelijke kwesties onder ogen te zien, namelijk berouw over de zonde en vertrouwen op Christus. Indien de verschijnselen satanisch zijn, dan moeten ze bestreden worden door gebed in de kracht van de Heilige Geest, terwijl dat wat boos is aan de kaak gesteld wordt en er aanspraak gemaakt wordt op de overwinning over al zulke machten, die Christus aan het Kruis behaald heeft voor allen die waarlijk de Zijnen zijn. De ondervinding in vorige opwekkingen is dat grote geestelijke onderscheiding van node is om onderscheid te maken tussen wat van God is en wat dat niet is. Het bemoedigende getuigenis uit het verleden is dat God deze onderscheiding geeft aan degenen die waarlijk met Hem verzoend zijn en die leven in de kracht van de Heilige Geest.”

Revival God’s Spotlight, dr. H.H. Osborn
Highland Books

-------
[1] In deze opwekking kwamen dergelijke verschijnselen veel voor.

bottom of page