top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Azië / China

 

 

Verslag van een conferentie in Paotingfu (N.-China, ca. 1932)

 

De schrijver van dit verslag, Andrew Gih, was één van de leden van de Bethel Band. Deze Band, waartoe ook de evangelist John Sung behoorde, is ontstaan vanuit een herleving in de Bethel Mission in Shanghai (China). De jonge evangelisten trokken verschillende jaren door China heen, en overal waar ze kwamen werd het vuur van de opwekking verder ontstoken en aangewakkerd.

 

“Volgens het Bijbelverhaal waren er op de Pinksterdag twee opmerkelijke openbaringen van Gods kracht. De ene was het door de Heilige Geest in bezit nemen van de gereinigde harten, op zulk een wijze dat het voor allen duidelijk was dat Hij was gekomen. Maar misschien nog wonderbaarlijker was het doorsteken [1] van de harten met een besef van zonde, en de mensen die uitriepen: ‘Wat zullen wij doen?’

In China (en ongetwijfeld ook in Amerika en elders), hebben ernstige werkers jarenlang getreurd dat er zo weinig overtuiging van zonde was. Het scheen onmogelijk om de gewetens te bereiken die door de Boze als met chloroform bedwelmd waren. Maar prijs de Heere! Hij heeft nog steeds Zijn oude kracht, en wanneer Hij Pinksteren vernieuwt, is er een machtige overtuiging van zonde.

Dit was waar in Paotingfu. Misschien was de sleutel voor de gehele conferentie de verklaring van het tweede hoofdstuk van Markus. Hier vinden wij een schilderij van de menigten die lichamelijke genezing zoeken, terwijl de Heere verlangde om zieke zielen te genezen. Dan brengen de vier vrienden de verlamde in geloof tot de Heere.

Om hem slechts naar de deur te dragen was niet genoeg; zij moesten hem daadwerkelijk in de tegenwoordigheid des Heeren brengen. Zij lieten er geen hindernis tussenkomen.

Bij het maken van de geestelijke toepassing zei de prediker: ‘Al te veel mensen nemen hun zonden alleen tot de deur mee. Zij komen niet in daadwerkelijk contact met de Heere, dus kan Hij niet behouden. Er zijn vele hindernissen. Velen bidden om vergeving zonder duidelijk hun zonden te belijden. Wij moeten duidelijke omschreven zonden opsporen en ze één voor één voor de Heere neerleggen. U moet de gestolen goederen teruggeven; u moet vrede maken met uw vijand; u moet dingen recht maken met anderen. Enkel naar voren te komen en daar te belijden dat u een zondaar bent, is niet genoeg. U bent alleen tot de deur gekomen. U moet in Zijn tegenwoordigheid geraken.’

Dit eenvoudige, ouderwetse onderwijs was in de kracht van de Geest. Want, toen oude verborgen en vergeten zonden aan het licht gebracht werden, gaf de Heere vrede en kracht.”

 

Launch Out Into The Deep, Andrew Gih

Classic Books for Today, Herald of His Coming

 

-------

[1] Dit staat in de Eng. vert. in Hand 2:37 voor ‘verslagen’. Zie de kanttekeningen.

bottom of page