top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Azië / India

 

 

Opwekking in Assam, India (1905)

 

In India waren op het zendingsveld berichten binnen gekomen over het uitbreken van de opwekking in Wales (1904-05), en vanzelfsprekend was de belangstelling van de Welse zendelingen zeer groot. Er kwam meer en meer gebed totdat de Heere in Zijn genade de hemelsluizen opende en stromen van zegen werden uitgegoten.

Alleen al in de Kassia Hills werden in 1905-06 ongeveer 8.200 bekeerlingen gedoopt! Het werk des Heeren brak op verschillende plaatsen zo door, dat sommige stammen merendeels tot bekering kwamen. 

 

Hier volgt een bericht over een bijeenkomst in Pariong waar Handelingen 2 opnieuw werkelijkheid werd.

 

"Mevr. John Roberts, J. Pengwern Jones and Sidney Evans vormden bruggen tussen het Welse gebeuren en het Welse Calvinistisch-Methodistische zendingsveld in Assam in Noord-Oost India. Er was gedurende 1904 veel gebed voor opwekking op het zendingsveld geweest, en er waren sommige plasregens gevoeld op een bijeenkomst van kerkleiders in Cherra in februari 1905, maar niets vergeleken bij dat wat in maart op een andere soortgelijke bijeenkomst in Pariong werd ondervonden: De ‘Geest des levenden Gods’ bewoog heen en weer door de zaterdagse bijeenkomsten, en er was een zalving op al de activiteiten. De zondagse prediking was in kracht en in de Heilige Geest, vooral die van Babu Olik en Babu Joel. De middagbijeenkomst naderde haar einde, terwijl het volk grotelijks gezegend was geworden, maar nochtans gevoelde dat zij niet hadden ontvangen wat zij verwachtten. Er was een geluid van iemand die bad temidden van de gemeente – ‘O! Heere! laat ons niet vanhier gaan in onze toestand, waarin wij verhongeren. Stort de zegen uit nu – nu!’ Toen waren er tientallen, ja, honderden die zich in het gebed verenigden. In een oogwenk braken ‘al de fonteinen des afgronds’. Regen ... vuur ... wat? De grote zegen, en de enorme gemeente aangezicht tot aangezicht met God, versmeltend in berouw, belijdenis van zonde, erkentenis van schuld, en zich verblijdend in de verzekering van vergeving. Het Pinksteren van de Kerk op het zendingveld! We waren daar urenlang – geen sprake van nu te eindigen; sommigen in benauwdheid, anderen die zich openlijk verblijdden, en de gemeente werd tenslotte opgeheven naar hemelse plaatsen op de vleugelen van het grote lied van de opwekking in Khassia, evenals in Wales: ‘Here is love, vast as the ocean’ (Hier is liefde, onmetelijk als de oceaan).”

 

Voices from the Welsh Revival 1904-1905, Brynmor P. Jones

Bryntirion Press, Wales (Evangelical Press – Darlington, Engeland, DL3 0PH)

bottom of page