top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Uit het dagboek van James Brainerd Taylor (1801-1829)
 

“16 jan. 1825. (...) Had tussen tien en elf uur vanochtend een zegen der zegeningen. Nam de Memoirs van de dierbare Brainerd [1] ter hand en volgde hem door een gedeelte van zijn laatste ziekte. Toen ik kwam bij zijn gesprek met een predikant betreffende het grote belang van het werk der bediening, brak mijn hart; het was tevoren reeds opgezwollen, maar nu versmolt het en stroomde over van onuitsprekelijke emoties, terwijl stromen van tranen uit mijn ogen afliepen. Het belang van dit werk groeide aan in mijn bevatting, terwijl ik in mijn eigen ogen maar een worm was en geen man; nochtans verlangde ik het Evangelie te prediken; ik dorstte ernaar in Gods wijngaard te arbeiden; een onderherder te zijn was mijn enige begeerte; en de gedachte eraan ooit dit heerlijke doel te laten varen, vermeerderde mijn emoties nog meer, terwijl mijn plaats in het stof scheen te zijn – ja, indien het recht zijn loop zou hebben, de laagste hel.
Hier gevoelde ik zulk een oefening, als ik mij niet bewust ben ooit tevoren ondervonden te hebben – een oprijzen van de ziel tot God; en een vervuld zijn met liefde, totdat ik mijzelf algeheel overgaf aan Zijn beschikking, om te leven of te sterven, te arbeiden of niet. Ik viel voor God neer en erkende Zijn zegen met dankzegging.”

Memoir of James Brainerd Taylor, John Holt Rice, D.D. and Benjamin Holt Rice, D.D.

-------
[1] De bekende zendeling David Brainerd. Van moeders zijde kwam Taylor uit de familie van Brainerd.

bottom of page