top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Regels voor de Sociëteiten 1738

 

Het doel van onze bijeenkomst is, te gehoorzamen aan dat bevel van God: “Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt” [Jak. 5:16].

Tot dit einde nemen wij voor:
1. Tenminste eens per week bijeen te komen.
2. Stipt op het vastgestelde uur te komen, zonder enige buitengewone reden.
3. Exact op dat uur te beginnen met zingen of gebed (nl. degenen van ons die aanwezig zijn).
4. Elk van ons in volgorde te spreken, vrij en duidelijk, over de ware staat van onze zielen, met de fouten die wij bedreven hebben in gedachten, woorden of daden, en de verzoekingen die wij gevoeld hebben, sinds onze laatste bijeenkomst.
5. Iedere bijeenkomst te beëindigen met gebed, passend voor de staat van elke aanwezige persoon.
6. Van een bepaald persoon onder ons te verlangen dat hij eerst over zijn eigen toestand zal spreken, en dan de rest in volgorde vragen zal stellen, zoveel en zo onderzoekend als maar kan, over hun toestand, zonden en verzoekingen.

Voordat iemand onder ons wordt toegelaten, worden een aantal vragen gesteld, zoals bv.:
1. Hebt u vergeving van uw zonden?
2. Hebt u vrede met God, door onze Heere Jezus Christus?
3. Hebt u het getuigenis van Gods Geest met uw geest, dat u een kind van God bent?
4. Is de liefde Gods in uw hart uitgestort?
5. Heeft geen zonde, inwendig of uitwendig, heerschappij over u?
6. Verlangt u om op uw fouten aangesproken te worden?
7. Verlangt u om op al uw fouten aangesproken te worden, en dat duidelijk en op de man af?
8. Verlangt u dat iedereen van ons u van tijd tot tijd zou vertellen, al wat aangaande u in zijn hart is?
9. Overweeg dit! Verlangt u dat wij u zullen zeggen al wat wij denken, al wat wij vrezen, al wat wij horen, aangaande u?
10. Verlangt u dat wij, terwijl we dit doen, zo dichtbij komen als maar mogelijk is, dat wij tot op het levende vlees snijden, en uw hart tot op de bodem onderzoeken?
11. Is het uw verlangen en voornemen om hierbij, en bij alle andere gelegenheden, volkomen open te zijn, zodat u alles zegt wat in uw hart is, zonder uitzondering, zonder vermomming, en zonder terughoudendheid?

Van de voorgaande vragen kunnen er enige gesteld worden, zo vaak als de gelegenheid zich voordoet; de vier volgende vragen op iedere bijeenkomst:
1. Welke bekende zonden hebt u sinds onze laatste bijeenkomst bedreven?
2. Welke verzoekingen hebt u meegemaakt?
3. Hoe werd u eruit bevrijd?
4. Wat hebt u gedacht, gezegd of gedaan, waarvan u twijfelt of het zonde is of niet?


Door John Wesley opgesteld, 25 december 1738.


Er is een opvallende overeenkomst tussen deze Regels en de Orderegels van de Fetter Lane Sociëteit, opgesteld door Peter Boehler op 1 mei 1738.
De bovenstaande Regels waren voor de ‘Band-Societies’. In navolging van de Moravische Broeders bracht John Wesley degenen die tot bekering waren gekomen, samen in ‘Bands’, tot beoefening van de gemeenschap der heiligen.
De eigenlijke ‘Societies’ die later zijn ontstaan, waren niet alleen voor de gelovigen, maar voor een ieder die “de toorn van God zocht te ontvluchten, en behouden te worden van zijn zonden”.

bottom of page