top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebedsleven van Edward Payson (1783-1827)

Tijdens een periode van lichamelijke zwakheid logeerde ds. Payson bij een vriend die het volgende mededeelt:

“Onder de deugden van het karakter van onze vriend bleek die van nederigheid uitnemend schoon en liefelijk, en deze schitterde in zijn hele houding. In het gebed lag zijn ziel laag voor God. Hij nam herhaaldelijk deel aan de gezinsgodsdienst, en hier overtrof hij alle mensen die ik ooit hoorde. Hij voerde ons omhoog en plaatste ons allen in de Goddelijke tegenwoordigheid; en, wanneer hij zijn handen tot God uitbreidde, scheen de hemel naar de aarde neer te komen, en de heerlijkheid des Heeren schitterde rondom onze tabernakel. Hij kende onze behoeften, en hij drukte ze uit in eenvoudige en aandoenlijke taal. Hij kende onze ellenden, en hij vertelde ze alle op zulk een toon van tederheid en sympathie, die ons deed gevoelen dat een vriend onze zaak aan het bepleiten was. 

Terwijl deze heilige man met God sprak, en overschaduwd scheen met de Goddelijke heerlijkheid, heb ik soms gedacht dat ik mij kon voorstellen wat de geestvervoering van Petrus geweest moet zijn, toen hij omgeven was met de heerlijkheden van het toneel der gedaanteverandering. Bij deze plechtige gelegenheden, wanneer onze broeder zijn hart had uitgestort in diepe klachten over de zonde, en in vurige smeekbeden om genade, scheen het alsof de wolk van de Goddelijke tegenwoordigheid het huisgezin bedekte, en de Goddelijke majesteit ons zeer nabij was.”

The complete works of Edward Payson – Vol. I, Compiled by Rev. Asa Cummings
Sprinkle Publications

 

bottom of page