top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Oproep / Amerika 1812

 

Edward Payson in 1812
 

Uit een brief van Edward Payson (1783-1827) aan een jonge dominee.

“Het beste advies wat ik u kan geven, is, op Hem [God] te zien. Hieraan twijfel ik niet of u doet het; maar u kunt het niet te veel doen. Indien wij veel voor God zouden willen doen, moeten wij veel van God vragen; wij moeten mannen van gebed zijn; wij moeten, bijna letterlijk, bidden zonder ophouden. U bent ongetwijfeld Luthers opmerking tegengekomen: ‘Drie dingen maken een godgeleerde – bidden, mediteren, en verzoeking.’ Mijn geliefde broeder, ik kan hier niet te veel op aandringen. Gebed is het eerste, het tweede, en het derde wat noodzakelijk is voor een predikant, vooral in tijden van opwekking. Hoe langer u in de bediening leeft, hoe dieper, ik ben er zeker van, zult u hiervan overtuigd worden. Bid dan, mijn geliefde broeder, bid, bid, bid. Lees het verslag van Salomo’s keuze, 1 Kon. 3:5-15. Indien u, evenals hem, wijsheid verkiest, en erom bidt, zal zij de uwe zijn.
De volgende belangrijke zaak, naar mijn opvatting, is, dat uw kerk opgewekt behoord te worden om te bidden voor de invloeden van de Goddelijke Geest; en dat zij herhaaldelijk met dit doel bijeen moeten komen. Want, ofschoon persoonlijk gebed even krachtdadig mag zijn, het strekt er niet zo rechtstreeks toe om God te eren, als dat wat meer openbaar is. God bekeert zondaren tot Zijn eigen eer, en Hij wil al de eer van hun bekering hebben. Niets strekt er meer rechtstreeks toe om Hem de eer te geven, dan gemeenschappelijk gebed. In die plicht erkennen wij uitdrukkelijk, niet alleen voor Hem, maar ook voor onze medeschepselen, dat niets dan de invloeden van Zijn Geest enig middel krachtdadig kan maken, en dat wij voor die invloeden algeheel afhankelijk zijn van Zijn soevereine wil. In één woord, wij erkennen dat, in de bekering van zondaren, Hij alles is, en wij niets zijn.”

The complete works of Edward Payson – Vol. I, Compiled by Rev. Asa Cummings
Sprinkle Publications

 

bottom of page