top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Gebed / Oproep / Amerika 1678-9

Amerika eind 17e eeuw
 

Increase Mather in 1678:

“Gebed is nodig op grond hiervan dat bekeringen zeldzaam zijn geworden in deze eeuw van de wereld. Zij die door deze dingen geoefend werden, hebben hier droevige vrees over gehad. Het grootste deel van het opkomende geslacht is een arm, omkomend, onbekeerd, en, tenzij de Heere Zijn Geest uitstort, een verloren geslacht. Velen zijn profaan, dronkaards, wellustigen, spotters met de kracht der godzaligheid, zonder liefde tot de goeden, ongehoorzaam; anderen zijn alleen burgerlijk en uitwendig in overeenstemming met de goede orde, vanwege hun opvoeding, maar wisten nimmer wat de nieuwe geboorte betekent.

Kijk naar onze preekstoelen, en zie of daar zulk een heerlijkheid is, als er eens was; Nieuw Engeland heeft leraars gehad, uitnemend vanwege hun heiligheid en verrichtingen in de bediening. Wanneer zal Boston weer een Cotton zien, en een Norton? Wanneer zal Nieuw Engeland een Hooker zien, een Shepard, een Mitchel? om geen anderen te noemen. Hoe vele kerken, hoe vele steden zijn er in Nieuw Engeland, waarover wij kunnen zuchten en zeggen: ‘De eer is gevankelijk weggevoerd [1].’”

Boston Revival 1842, Martin Moore
Richard Owen Roberts, Publishers


Synode te Boston 1679:

Op de synode die op 10 september 1679 te Boston in Nieuw-Engeland werd gehouden, kwamen twee vragen aan de orde.

De 1e was: Wat zijn de kwade zaken die de Heere verwekt hebben om Zijn oordelen over Nieuw-Engeland te brengen? Hierop werden veertien antwoorden gegeven.

En de 2e: Wat moet er gedaan worden, zodat deze kwade zaken gereformeerd zullen worden? Het twaalfde en laatste antwoord hierop luidt als volgt:
“Aangezien een grondige en in het hart gevoelde reformatie noodzakelijk is teneinde vrede met God te verkrijgen (Jer. 3:10) en alle uitwendige middelen tot dat einde niet krachtdadig zullen zijn tenzij de Heere Zijn Geest uitgiet uit de hoogte, daarom is het voor ons van belang om sterk tot God te roepen, beide in gewone en buitengewone wegen, dat het Hem zal behagen over ons de gerechtigheid neer te regenen (Jes. 32:15; Ezech. 39:29; Hos. 10:12; Luk. 11:13). Amen!”

Sanctify the Congregation, Edited by Richard Owen Roberts
International Awakening Press

N.B. Een oproep tot gebed i.v.m. de uitstorting van de Geest des Heeren. De volgende (18e) eeuw zou gekenmerkt worden door geweldige opwekkingen!

-------
[1] 1 Sam. 4:22.

 

bottom of page