top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Geschiedenis / Europa / Wales

 

Het bergachtige gebied  Wales, in het Westen van Groot Britannië, wordt ook wel genoemd het Land van de Herlevingen. 

Sinds de tijd van Howell Harris, Daniel Rowland en de Engelse prediker George Whitefield, is er een opwekkingsbeweging ontstaan die voortgeduurd heeft tot het begin van de 20e eeuw. Dus meer dan 250 jaar!

D. Geraint Jones heeft in zijn boek Favoured with frequent Revivals aangetoond, dat in Wales van 1762 tot 1862 bijna ieder jaar wel één of meerdere opwekkingen zijn uitgebroken! Van geen ander land ter wereld kan dat gezegd worden.

Deze vele herlevingen waren dikwijls zeer krachtig, zich uitstrekkend over hele gebieden, of zelfs het hele land. Daardoor werd Wales bezaaid met 'chapels' [1].

Bovendien heeft de Heere een aantal predikers verwekt die Gods woord zo indrukwekkend verkondigden, dat jaren of eeuwen daarna er nog van gesproken werd. Naast de al genoemde H. Harris en D. Rowland waren b.v. ook J. Elias, C. Evans en T. Charles bekende predikers.

Door de herlevingen zijn ook talrijke liederen ontstaan, die met hun Welse melodieën een bron van kracht en zegen zijn. Als men bedenkt dat in Wales staande en uit volle borst gezongen wordt, dan kan men voorstellen hoeveel daarvan uitging in tijden van opwekking.

Onze bezoeken aan Wales zijn onvergetelijk. De ontmoetingen met vele predikers en christenen, die deze Opwekkingsgeschiedenis kennen en liefhebben zijn tot grote zegen geworden.

 

-------

[1] 'Churches' (kerken) behoren in Groot Brittanië tot de Anglicaanse Kerk. Bij alle andere kerk-denominaties spreekt men van 'chapels'.

 

 

Zie verder de volgende artikelen:

 

• Daniel Rowland

• John Elias (download)

• Opwekking 1904-05

 

Het artikel 'Opwekking in Wales 1904-05' kunt u ook als brochure (A6-formaat) downloaden.

 

bottom of page