top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Tegenwoordigheid Gods / Wales 1904 / Rhos Herald

 

 

Tegenwoordigheid Gods in Rhos (Noord-Wales)

 

Uit een verslag van W.S. Jones, journalist bij de ‘Rhos Herald’:

 

“Bij de kapel aangekomen, enige tijd voordat de dienst begon, was het eerste dat ons in de portiek trof, de vreemde stilte binnen, en het besef van een Tegenwoordigheid die op de drempel kon worden waargenomen. Men schrok er bijna voor terug om erdoorheen te dringen, maar Hij was zo begeerlijk dat men noodzakelijkerwijze binnentrad om ‘het gezicht te bezien’.

Toen de aangewezen leider opstond om de bijeenkomst te openen, was het gemakkelijk te zien dat hij gevoelde dat er die avond voor hem geen plaats was. (...)

Verscheidene pogingen werden gedaan om te bidden, of een getuigenis te geven, of een lied te zingen - maar iedere poging faalde halverwege. (...)

Na een periode van stilte stond de leider voor de tweede maal op en gaf aan dat Dr. Owen Davies uit Caernarfon aanwezig was, en vroeg hem of hij wenste te spreken. De Dr. zat op de stoel die het dichtst bij de deur stond, en nam geen notitie van de uitnodiging. Er werd tal van keren bij hem op aangedrongen, en tenslotte, duidelijk tegen zijn wil, stond hij op en antwoordde op de meest ingetogen wijze: ‘Ik gevoel dat dit voor niemand de plaats, noch de tijd is, om te spreken. Er is er Eén groter dan allen Die hier vanavond spreekt.’

Hij ging weer zitten, en opnieuw werd voor een tijd de bijeenkomst overgedragen aan de Grote Tegenwoordigheid; en zo was temidden van de stilte iedere ziel stil voor Zijn aangezicht, om gemeenschap met Hem te genieten, en het verborgene van Zijn hart te horen. (...) Voor ons was dat de meest opmerkelijke bijeenkomst van de Opwekking - een bijeenkomst met in twee uren nauwelijks een gesproken woord! (...) En wij, arme zondaars, ofschoon omgeven door de vlammen van Zijn Tegenwoordigheid, waren in beslag genomen door vrees zonder schrik; door ontzag zonder angst; door ingetogenheid zonder dienstbaarheid.”

 

Voices from the Welsh Revival 1904-1905, Brynmor P. Jones

Bryntirion Press, Wales (Evangelical Press – Darlington, Engeland, DL3 0PH)

 

bottom of page