top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Tegenwoordigheid Gods / Wales 1904 / Rent Heavens

 

 

Bewustzijn van de tegenwoordigheid des Heeren

 

“Een besef van de tegenwoordigheid des Heeren was overal. Het doordrong, nee, het schiep de geestelijke atmosfeer. Het maakte niet uit waar men ging, de bewustheid van de werkelijkheid en nabijheid van God volgde. Natuurlijk werd dit vooral gevoeld in de Opwekkingsbijeenkomsten, maar was er geenszins toe beperkt; het werd ook gevoeld in de huizen, op de straten, in de mijnen en fabrieken, op de scholen, ja, en zelfs in de theaters en dranksalons. Het vreemde gevolg was, dat overal waar mensen zich verzamelden, het een plaats van ontzag werd, en plaatsen van vermaak en zwelgpartijen werden praktisch leeg. Vele waren de voorbeelden van mensen die kroegen binnengingen, drank bestelden en dan zich plotseling omkeerden, terwijl ze de drank onaangeraakt op de bar lieten staan. Het besef van de tegenwoordigheid des Heeren was zodanig dat deze de arm die de beker naar de lippen wilde brengen, praktisch verlamde. Voetbalteams en dergelijke werden opgeheven; hun leden vonden grotere blijdschap in het getuigenis geven aan de genade des Heeren dan in het spelen. De mijnbodems en schachten werden plaatsen van lofprijzing en gebed, waar de mijnwerkers zich verzamelden om godsdienstoefening te houden eer zij zich verspreidden naar de hun toegewezen plaatsen. Zelfs de kinderen van de dagscholen kwamen onder de bekoring van God. Er zouden geschiedenissen over verteld kunnen worden hoe zij zich in elke plaats, waar dat mogelijk was, verzamelden, en daar op de meest indrukwekkende manier zongen en baden."

 

Rent Heavens, R.B. Jones (1869-1933)

bottom of page