top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Zonde-overtuiging / Oost Afrika

 

 

Oost-Afrika Revival (1935-50)

 

“De Bijbel leert dat zonde van God scheidt. Die waarheid wordt in tijden van herleving dramatisch scherp gesteld. Het wordt pijnlijk helder dat de scheiding van God die de zonde teweegbrengt, een veel grotere afgrond is dan in het begin erkend wordt. Zonde laat geen gemeenschap toe tussen God en de zondaar die nog geen vergeving ontvangen heeft. Alle zonde scheidt, zelfs de schijnbaar onbeduidende. Tenzij er berouw over de zonde is en Gods vergeving ontvangen, scheidt zonde de zondaar eeuwig van God, en dat wordt gezien als die ontzaglijke Hel waarvan de Bijbel spreekt. Opwekking brengt de verdoemenis van Gods Wet scherp naar voren als het middel om de zonde te tonen als opstand tegen God. Maar er is meer dan dat. Het breken van de geboden wordt gezien als meer te zijn dan een formele zaak; het is het breken van het hart van de God der liefde, Die de wetten maakte, zodat wij zouden kunnen weten wat Hij, in Zijn liefde voor ons, had bedacht als het beste voor ons. ‘De zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede (de Wet) de dood; opdat de zonde bovenmate werd zondigende [1] door het gebod’ (Rom. 7:13).

Wanneer God de zonde scherp aantoonde, was de openbaring verpletterend. Tezelfdertijd openbaarde Hij met grote kracht dat Zijn grootste verdoemenis vergezeld wordt door Zijn grootste aanbod van barmhartigheid en vergeving. Het is, in feite, Gods liefdehart dat overtuiging van zonde teweegbrengt, niet om eeuwig te verdoemen als Zijn doel, maar om vergeving en vrede te brengen en Zijn liefde in staat te stellen om gedeeld te worden door de berouwvolle zondaar, die vergeving ontvangen heeft. Met de woorden van de Apostel Johannes: ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.’ In Zijn liefde verschijnt Hij eerst als een beschuldigende vijand, maar wel zó, dat Hij een liefhebbende Vriend zou kunnen worden.”

 

Revival – A precious heritage, dr. H.H. Osborn

 

-------

[1] In de Eng. vert. staat: bovenmatig zondig.

 

bottom of page