top of page

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

Gebed om Herleving

Gebed om Herleving

"God is getrouw ..."

1Kor.1:9

"... Die het ook doen zal"

1Thess. 5:24

Kenmerken / Zonde-overtuiging / New Hartford (USA)

 

 

New Hartford in Connecticut (1798-99)

 

“De orde en de voortgang van deze overtuigingen waren zo ongeveer als volgt: de overtuigde zondaren werden ertoe gebracht om te zien dat zij overtreders van de wet waren, maar niet dat zij totaal verdorven waren. Als hun overtuigingen toenamen, moesten zij hun gebrek aan liefde tot God erkennen.

Maar nog steeds dachten zij dat zij geen vijandschap tegen Hem hadden. Uiteindelijk moesten zij tot het inzicht komen dat vijandschap tegen God hun harten vervulde. (...)

Nochtans deinsden hun harten tot het laatste toe terug voor de gedachte dat zij in Gods hand waren. Zij kwamen in opstand tegen Hem omdat Hij het aan Zichzelf gehouden had om te bepalen of Hij hen zou vergeven en heiligen, of niet.

Toch had de uiteenzetting van deze leer de meest krachtige werking om hen alle hoop van zichzelf te ontnemen en hen aan de voeten van vrije genade te brengen. Als deze leer het fundament waarop zij rustten ondergraafde, kwamen zij hier heftig tegen op. Er was een man met een goede leerstellige opvoeding, die deze leer jarenlang bevorderde. Toen hij echter over zijn eigen zaligheid bekommerd werd, en deze waarheid op zijn eigen geval toe moest passen, was hij zeer ontevreden met dit leerstuk. (...)

Voordat de overtuiging diep en krachtig was, probeerden velen om zichzelf vrij te pleiten door dit beroep op hun onmacht en evenals hun voorvader Adam de schuld op God te werpen, door te zeggen: ‘De aard die Hij mij gegeven heeft, is de oorzaak.’ Dit was een krachtig argument van een vijand.

Allen die iets meer dan gemiddeld nadachten, maar nog niet terdege overtuigd waren, vluchtten aanvankelijk naar deze uitvlucht: ‘Zij zouden blij zijn om zich te bekeren, maar zij konden het niet, omdat hun aard en hart zo slecht waren’; alsof zij niet zelf hun natuur en hart uitmaakten. Maar de voortgang van de overtuiging deed deze ‘toevlucht der leugenen’ wel verdwijnen. Zij werden vervuld met een besef van hun totale onmogelijkheid om zich te kunnen verontschuldigen. Zodra hun vijandschap overwonnen was, verdween deze uitvlucht in alle gevallen en werd hun taal onmiddellijk: ‘Ik vraag me af hoe ik ooit de vraag kon stellen: “Hoe kan ik me bekeren?” Mijn enige verwondering is nu dat ik het zo lang uit kon houden.’”

 

Uit een verslag van een Godsdienstige Opwekking in New Hartford, Connecticut, in de jaren 1798 en 1799, door ds. Edward D. Griffin.

 

Opwekking, drs. W. van Vlastuin

De Banier

 

bottom of page